Miejsce:
Hotel InterContinental Warszawa
ul. Emilii Plater 49, Warszawa
Termin:
16-17.02.2018 r.

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność już po raz 8 zaprosić Państwa na Konferencję CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17.02.2018 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie.

Tegoroczne wydarzenie będzie znakomitym miejscem do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia szpiczaka plazmocytowego oraz nowotworów hematologicznych. Podczas konferencji w dniu 16 lutego planujemy spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej oraz część wykładową i warsztatową, a w dniu 17 lutego wykłady.

Patronat naukowy nad konferencją objęły: Polska Grupa SzpiczakowaPolskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.

Organizatorem konferencji jest Agencja Eleven, a wydarzenie odbywa się dzięki wsparciu Partnerów – Głównym Partnerem konferencji jest firma Celgene.

Serdecznie zapraszamy do bezpłatnej rejestracji.


Prof. dr hab. n. med Anna Dmoszyńska
Polska Grupa Szpiczakowa

Prof. dr hab. n. med Tadeusz Robak
Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów

Program

Piątek, 16 lutego 2018 r.

9:00 - 12:00
Spotkanie Polskiej Grupy Szpiczakowej
Prowadzenie: Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska
 • 9:00 - 9:20
  Nowe mechanizmy działania daratumumabu
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Oddział Hematologii Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej (COZL), Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 9:20 - 9:40
  Wyniki leczenia daratumumabem chorych z oporną/nawrotową postacią szpiczaka doświadczenia PGSz w ramach wczesnego dostępu do leku
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii Instytutu Hematologii w Warszawie
 • 9:40 - 10:00
  Jak leczymy w codziennej praktyce starszych chorych (powyżej 75 r.ż.) na szpiczaka plazmocytowego - raport PGSz
  Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha, Klinika Hematologii i Transplantologii GUM
 • 10:00 - 10:20
  Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia pomalidomidem w skojarzeniu z lub bez deksametazonu i bortezomibu - raport PGSz
  Dr n. med. Grzegorz Charliński, Oddział Hematologii w Toruniu
 • 10:20 - 10:35
  Monitorowanie kardiologiczne chorych leczonych karfilzomibem
  Dr n. med. Paweł Kiciński, Oddział Hematologiczny COZL, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 10:35 - 10:50
  Charakterystyka drogi sygnałowej PD-1/PD-L1 u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  Mgr Maciej Korpysz, Zakład Diagnostyki Biochemicznej Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 10:50 - 11:05
  Iksazomib w leczeniu chorych na szpiczaka dużego ryzyka cytogenetycznego
  Dr n. med. Norbert Grząśko, Oddział Hematologiczny COZL, Zakład Hematoonkologii Doświadczalnej UM w Lublinie
 • 11:05 - 11:25
  Białka transportu jądrowego jako nowy cel leczenia szpiczaka plazmocytowego
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, Klinika Hematologii UM we Wrocławiu
 • 11:25 - 11:40
  Projekt „Polska Sieć Amyloidozy” - propozycja współpracy
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak, Klinika Hematologii Instytutu Hematologii w Warszawie
 • 11:040 - 12:00
  Krótkie komunikaty i prezentacje
  Prof. dr hab. n. med. Anna Dmoszyńska,
  Dr hab. n. med. Artur Jurczyszyn,
  Dr n. med. Adam Walter-Croneck
12:00 - 13:00
Lunch
13:00 - 13:15
Otwarcie konferencji
13:15 - 15:15
Sesja plenarna I
Szpiczak plazmocytowy 2018: PERSPEKTYWA EUROPEJSKA
 • 13:15 - 13:45
  Pacjent z nowo zdiagnozowanym szpiczakiem – Jak leczę?
  Prof. Philip Moreau, Hematology Department at the University Hospital of Nantes, Francja
 • 13:45 - 14:15
  Pacjent z nawrotowym/opornym szpiczakiem – Jak leczę?
  Dr Enrique Ocio, Hematology Department at the University of Salamanca, Hiszpania
 • 14:15 - 14:45
  Immunomodulacja i immunoterapia w szpiczaku plazmocytowym
  Prof. Roman Hajek, Hematooncology Department at the University of Ostrava, Czechy
 • 14:45 - 15:15
  Przypadek pacjenta – prezentacja interaktywna
15:15 - 15:45
Przerwa kawowa
15:45 - 17:45
Sesja plenarna II
Szpiczak plazmocytowy 2018: PERSPEKTYWA INDYWIDUALNEGO PACJENTA
 • 15:45 - 16:15
  Aktualne zalecenia w leczeniu specjalnych populacji pacjentów (pacjenci starsi, niewydolność nerek i inne chorobyw spółistniejące)
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku, Wrocław, Polska
 • 16:15 - 16:45
  Pomalidomid w leczeniu nawrotowego/opornego szpiczaka – doświadczenia polskie
  Dr n. med Grzegorz Charliński, Oddział Hematologii, Szpital Miejski, Toruń, Polska
 • 16:45 - 17:15
  Przypadek pacjenta – prezentacja interaktywna
 • 17:15 - 17:45
  Przypadek pacjenta – prezentacja interaktywna
17:45 - 18:00
Przerwa kawowa
18:00 - 19:00
Spotkania z ekspertami (równolegle 3 spotkania)
 • Spotkanie z Ekspertem (Nefrologia) - Prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór
 • Spotkanie z Ekspertem (Koagulologia) - Prof. dr hab. n. med Krystyna Zawilska
 • Spotkanie z Ekspertem (Ortopedia/Neurochiururgia) - Dr n. med. Rafał Załuski
19:30
Dinner

Sobota, 17 lutego 2018 r.

9:00 - 10:00
Sesja Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego
Projekty badawcze realizowane przez Polskie Konsorcjum Szpiczakowe
 1. PMC006
  Randomizowane badanie 3 fazy oceniające karfilzomib, lenalidomid i deksametazon w porównaniu z monoterapią lenalidomidem u chorych ze szpiczakiem plazmocytowym po transplantacji autologicznej
  Dr n. med. Dominik Dytfeld
 2. OBI-1 (PMC008)
  Wieloośrodkowe, jednoramienne badanie 2 fazy oceniające skuteczność oraz bezpieczeństwo leczenia indukującego obinotuzumabem z następowym dwuletnim leczeniem podtrzymującym u chorych z oporną/nawrotową makroglobulinemią Waldenstroema
  Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel
 3. Opracowanie algorytmu postępowania diagnostycznego w ramach kampanii Wczesna diagnostyka szpiczaka plazmocytowego w Polsce
  Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos
 4. VIVIA
  Nieinterwencyjne badanie oceniające test lekowrażliwości plazmocytów ex vivo u chorych na szpiczaka plazmocytowego
  Dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
 5. PREDATOR (PMC008)
  Preemptywna terapia daratumumabem progresji szpiczaka plazmocytowego pod postacią minimalnej choroby resztkowej lub nawrotu biochemicznego
  Dr hab. n. med. Krzysztof Jamroziak
10:00 - 11:00
Sesja sponsorowana I
11:00 - 11:15
Przerwa kawowa
11:15 - 12:15
Sesja sponsorowana II
12:15 - 12:30
Przerwa kawowa
12:30 - 13:30
Sesja sponsorowana III
13:30
Lunch

Rejestracja

Rejestracja uczestników odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona.

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.z 2008, nr 234, poz. 1570).

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe.

Prosimy o zaznaczenie, z których świadczeń będą Państwo korzystać:

Udział w równoległych Spotkaniach z Ekspertami w dniu 16.02.2018 w godzinach 18.00 – 19.00 (możliwość wyboru jednego warsztatu):

Dla osób spoza Warszawy zapewniamy nocleg w Hotelu InterContinental:Patronat

Patronat Naukowy:

PTHiT
Polska Grupa Szpiczakowa
Polskie Konsorcjum Szpiczakowe

Patron Medialny:

Hematoonkologia.pl

Partnerzy

Główny Partner:

Celgene